Đăng bởi Để lại phản hồi

Đà Nẵng: Đẩy nhanh lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nilon

Ngày 31/8, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Công văn số 5601/UBND-STNMT về việc tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trên địa bàn thành phố. Thực hiện lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nilon khó phân huỷ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh.

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn, đặc biệt là túi nilon gây ra, đã và đang tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng đến sức khoẻ con người và sự phát triển đất nước.

UBND thành phố Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Kế hoạch hành động số 122/KH-UBND ngày 24/06/2021 của UBND thành phố về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý chất thải rắn.

Giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi nilon cho khách hàng

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, liên hệ chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ liên quan đến quản lý rác thải nhựa trên địa bàn thành phố.

Giao sở Công Thương chủ trì, liên hệ chặt chẽ Bộ Công thương, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố về kế hoạch, lộ trình hạn chế và tiến tới cấm sử dụng túi nilon khó phân hủy tại các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh theo quy định; yêu cầu các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích niêm yết công khai giá bán túi nilon cho khách hàng.

Đồng thời, rà soát, thống kê, công bố danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, túi nilon phân hủy sinh học và các sản phẩm thân thiện môi trường trên địa bàn quản lý; có biện pháp giám sát và xử lý các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện ích cung cấp miễn phí túi nilon cho khách hàng.

Sở du lịch có trách nghiệm chỉ đạo các khu du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch cần có giải pháp thay thế, từng bước chấm dứt việc không sử dụng túi nilon khó phân huỷ và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Ngoài ra, UBND thành phố đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động về kiểm soát, giảm thiểu chất thải nhựa; phát động các chương trình trong gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về quản lý, giảm thiểu chất thải nhựa của quốc gia và thành phố Đà Nẵng.

Đức Biền/Môi trường & Cuộc sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *